lunes, 14 de marzo de 2016

Barroc.


El barroc a mes de ser un períoda artistic va ser un moviment cultural.

Les seves caracteristiques són:

Arquitectura:-s'adopta la forma el·liptica
                    -nou tipus de planta.
                    -s'utilitzen efectes de llum i jocs de prespectiva.
                    -Gran riquesa decoratica i s'utilitzen els capitells.
                    -Creació de noves tipologies.


Escultura:-Naturalisme.
                -Integració en l'arquitectura.
                -Esquemes compositius lliures de la geometria.
                -Representació del despullat.
                -La manifestació principal es la estatuaria.


Pintura:-Linea corba.
             -Gran decoració
             -Grandiositat de les construccions.
             -Gest exaltat i gran moviment.
             -Predomini del color sobre el dibuix.


Autors destacats:-Rombrandtt:Lliçó d'anatomia.
                           -Velazquez:Las Mininas.