martes, 9 de febrero de 2016

Caracteristicas del cinquecento
-Arquitectura: Es caracteriza per la tendència a eliminar elements superflus i decoratius  i per la recerca d'una monumentalitat basada en la simplicitat i l'harmonia.

-Escultura: Es caracteritza per la seva grandiositat d'unes figures amb fraccions perfectes i gestualitat terribles.


-Pintura:Es va donar mes importancia que en el quattrocento.


          No hay comentarios:

Publicar un comentario