sábado, 30 de enero de 2016

Diferencies entre art gotic i art romanic.

Aquestes són les principals diferencies:

1- Arc de mitg punt -Arc ojival

2-Boveda de creueria.

3-Arbotants.

4-La pintura romanica era mes escasa i natural, amb un clar eix d'estil bizantí, mentres que la pintura gotica era mes perfeccionista i molt mes frecuent.

5-L'escultura romanica es vasaba en geometría senzilla, mentre que la gotica era molt mes naturalista.

6-Per ultim l'art romanic va ser de la Baixa Edat Mitjana i del camp, i el gotic va ser de l'Alta Edad Mitjana i mes nombros en centres urbanitzats i en les ciutats.


arc de mitja punta                                                 arc ojival
.          

                    

bóveda de creueria.                                                arbotant.pintura romanica.    pintura gotica                                                     escultura romanica              escultura gotica.